Agile Coaching


De kans op een volwassen Agile software implementatie wordt groter naarmate ervaringen uit eerdere trajecten meegenomen worden in het ontwikkelproces. Om deze reden biedt Prowareness diensten aan op het gebied van Agile Coaching. Agile is hierbij geen doel op zich, maar slechts een middel voor snellere en betere software development. Wij willen u verder helpen en gebruiken Agile daarbij als leidraad.


Onze dienstverlening op dit gebied bestaat uit:

  • Agile Foundation, alles wat u moet weten om met Agile en Scrum aan de slag te gaan
  • Scrum Check, voor het invoeren of verbeteren van Agile/Scrum in uw organisatie.
  • Scrum Improvement Model, dé manier om continu uw Scrum proces te verbeteren.
  • Agile/Scrum Coaching, een klankbord voor uw Scrum Master/Product Owner.
  • Agile Academy.

Agile Foundation

De Training Agile Foundation bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag ligt de focus voornamelijk op de principes van Agile werkwijzen en het toepasbaar maken van Scrum. Op de tweede dag wordt uw specifieke IT situatie doorgelicht en wordt er samen met u een aanpak en Backlog opgesteld met betrekking tot hoe Agile bij u geïmplementeerd kan worden.


De workshop wordt geleid door een ervaren Agile Coach. De sessie is zeer interactief en dynamisch, maar de volgende elementen komen altijd aan bod:

  • Inventarisatie van de huidige situatie, problemen en uitdagingen die aanleiding geven om Agile te overwegen.
  • Presentatie van de essentie van Scrum en Agile.
  • Bespreking van algemene vragen over Scrum/Agile en vragen die specifiek zijn voor uw situatie.
  • Definiëren van doelstellingen die met behulp van Scrum bereikt moeten worden.
  • Opstellen van een implementatie aanpak.

Lees hier meer over de Agile Foundation Training


Scrum Check

De Scrum Check is bedoeld om in relatief korte tijd een compleet advies op te stellen voor het invoeren of verbeteren van Agile/Scrum in uw organisatie. In de workshop worden uw vragen beantwoord en wordt gezamenlijk gewerkt aan een oplossing voor concrete problemen met behulp van Agile processen. Doel van een dergelijke sessie is om onder leiding van een ervaren Agile Coach helder naar de mogelijkheden van Agile te kijken en om draagvlak binnen uw organisatie te creëren. Na de Scrum Check weet u precies welke stappen u kunt/moet nemen.


Scrum Improvement Model

Werkt u al enige tijd met Scrum? Is het nieuwe er inmiddels wel van af? Heeft u het gevoel dat uw teams niet meer continu verbeteren? Dan is het tijd voor een nieuwe impuls! Prowareness heeft daarom het Scrum Improvement Model ontwikkeld, het idee achter het Scrum Improvement Model is dat deze minimaal één keer per kwartaal wordt uitgevoerd door een Agile Coach van Prowareness. Door de uitvoering van het Scrum Improvement Model wordt de continue verbetering niet alleen binnen één of meerdere Agile Teams en afdelingen gewaarborgd, maar binnen uw hele organisatie. U ontvangt na het Scrum Improvement Model een rapportage welke u als de backlog van de verbeteracties kunt zien. Meer informatie over het Scrum Improvement Model vindt u hier.


Agile/Scrum Coaching

Is uw Scrum Master/Product Owner nog vrij nieuw met de Agile manier van werken en stelt u een klankbord op prijs? Dan biedt onze Agile Coach uitkomst. Onze coaches zijn in staat om zich te verdiepen in de persoon achter de rol van Scrum Master of Product Owner. Hierdoor kunnen zij een praktisch en persoonlijk coachingstraject opzetten. U krijgt als opdrachtgever regelmatig feedback over de voortgang van dit Agile/Scrum coachingstraject. Wil jij zelf als Agile coach aan de slag bij Prowareness? Kijk snel op onze website!


Agile Academy

Staat u op het punt om Agile/Scrum in uw organisatie toe te passen? Zorg er dan voor dat de betrokkenen op de hoogte zijn van alle ins en outs op het gebied van Agile/Scrum. Prowareness biedt u met de Agile Academy een breed scala aan opleidingen op het gebied van Agile/Scrum, zoals certificeringstrainingen voor Scrum Developer, Scrum Master en Product Owner, maar ook om door te leren na het behalen van deze certificaten.
Scrum Webshop