Agile/Scrum blog

Onderwerp: estimation

Risk Adjusted Burn-up Chart

Melvin Nijholt Door: Melvin Nijholt,  16-12-2013
Onderwerp: release management  agile  estimation  

Burn-up charts are used by Scrum Teams to visualize the progress towards a specific goal. This goal can be anything that can be measured over time. For example the scope of the next release or towards project completion. It helps Scrum teams to focus on the goal and creates the ability to make adjustments when the goal get out of reach. 

A few weeks ago I was introducing a release burn-up chart at a customer to visualize the current state of the release progress. They wanted to use this to make an estimation on the chance to finish all the planned features. So I created a default burn-up chart with the sprints on the x-axis and the number of story points on the y-axis. I added a line with the total number of story points of all the features in the release to visualize the goal and a line with the amount of story point finished to create the burn-up. 

Waarom schatten in punten en niet in uren?

Rini van Solingen Door: Rini van Solingen,  19-11-2013
Onderwerp: agile  Scrum  estimation  

Scrum geeft er de voorkeur aan om niet te schatten in uren, maar te schatten in punten. Waarom zou je zeggen? Uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer? Je wilt toch weten wat het kost en wanneer het klaar is? Dan moet je toch weten hoeveel tijd het kost? Uren dus. Of niet?

Het zit toch net iets anders. Wij mensen zijn heel slecht in het schatten in uren. Tijd is een absolute eenheid en mensen zijn niet zo goed in het inschatten van absolute eenheden. Als voorbeeld, wij kunnen heel slecht inschatten hoeveel een auto weegt en hoeveel een scooter weegt in kilo’s. Of een ander voorbeeld: als wij twee torens zien, dan zien wij in een oogopslag dat de ene toren twee keer zo hoog is als de andere. Maar hoe hoog elke toren nu precies is in meters, dat kunnen wij heel slecht inschatten. In andere woorden: absoluut schatten kunnen wij slecht, maar relatief inschatten kunnen we weer wel goed.

Daarnaast is het vervelende aan uren dat ze ook nog gebruikt kunnen worden als eenheid van tijd en heel makkelijk tot misleidende berekeningen kan leiden. Het is heel simpel, 40 uur aan werk zorgt er voor dat een team van 5 personen in een dag klaar is, toch? Of niet? Verzetten wij wel 8 uur werk in een werkdag, of toch minder? Wij zijn vaak veel te optimistisch en houden geen rekening met verstoringen, afhankelijkheden, onzekerheden etc. Bovendien schatten we vanuit ons eigen perspectief en vergeten dan vaak het werk van anderen dat ook nog nodig is.

Kortom, het schatten in uren is