Agile/Scrum blog

Het dilemma van een Agile manager

Wiger Middelkamp Door: Wiger Middelkamp,  06-01-2017
Onderwerp: Agile Manager  

Je bent een manager in een Agile omgeving. Dat betekent dat de organisatie zich ingericht heeft op het geven van vrijheid aan iedereen in de organisatie. Maar je weet, bewust of onbewust, dat het geven van vrijheid iets anders is dan dat je rol overbodig is geworden. Wat doe je dan nog wel? Is er nog een mate van grip en controle nodig? En hoe werkt dat dan: is het vrijheid vs. controle, of vrijheid in combinatie met controle?

De essentie van dit dilemma zit hem in het combineren van de kracht van vrijheid en de kracht van controle. Het is nooit het een óf het ander, maar het een én het ander. Dat klinkt een stuk makkelijker dan het is vanwege de traditionele tegenstrijdigheid van controle en vertrouwen.

De kracht van vrijheid is dat je omgeving creëert waarbinnen iedereen nadenkt en daarmee de organisatie sneller, creatiever en beter beslissingen neemt. De kracht van controle is dat de beslissingen die genomen worden ook altijd vanuit het grotere bedrijfsbelang worden genomen. Je hebt dit laatste nodig om chaos te voorkomen. Om te voorkomen dat iedereen beslissingen neemt op basis van eigen gevoel, in plaats van organisatiegevoel. Hoe breng je deze krachten als Agile manager bij elkaar?

Als je je herkent in deze situatie en met dit dilemma worstelt, dan is het niet zo dat er één antwoord is die voor alle situatie direct een 100% antwoord geeft. Wat we in ieder geval wel weten is dat de volgende vier aspecten een startpunt zijn om het dilemma te tackelen;

Jouw rol als manager is om het grotere geheel te bewaken. Daar zijn veel mensen onderdeel van, dus zorg dat iedereen dit grotere geheel kent. Denk hierbij aan de visie van de organisatie, de doelstellingen, de kernwaarden en de verantwoordelijkheden. Je kunt deze aspecten nooit genoeg benadrukken, communiceer hierover tot alle medewerkers je teruggeven: "heb je hem/haar weer met dat verhaal, nou weten we het wel."
Om mensen in staat te stellen zelf de vrijheid te gebruiken om sneller en beter beslissingen te nemen, zul je ze zelf verantwoordelijk moeten maken voor de beslissing. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid geeft mensen geen urgentie om daadwerkelijk iets met de vrijheid te doen. Maak ze dus verantwoordelijk.
Het omgaan met andere verantwoordelijkheden vergt andere dingen van mensen. Begeleid ze hierin, zodanig dat iedereen zich zo snel mogelijk ontwikkelt tot zelf-organiserende medewerkers die uiteindelijk voor die verantwoordelijkheden geen begeleiding meer nodig hebben. Gebruik hiervoor zaken als situationeel leiderschap en het Tuckman model over teamdynamiek.

Vier leerervaringen in plaats van succes. Vaststellen wat wel werkt, en wat niet werkt is datgene waar je invloed op hebt. Focus je daarop, sta daarbij stil en vier leerervaringen. Deze kunnen positief, maar ook negatief zijn. Als je hierbij stilstaat, ze viert, en samen zorgt voor verbetering, dan komt het succes vanzelf. Succes is een resultaat. Het is een externe factor die afhankelijk is van wat je binnen je eigen invloed hebt bereikt. Focus op je eigen invloed is daarom relevanter dan louter de externe factor.
Het toepassen van deze principes zal je op weg helpen, het is het inpakken van de auto voordat je op reis gaat naar je eindbestemming.


Reactie(s) [1]

Het dilemma van een Agile manager

Door: Henk Perdok,    8-1-2017 16:42:42

Misschien is het toch niet zo'n dilemma, maar juist een goede verdeling van focus. Laat het team haar focus behouden op het realiseren van de waarde propositie en de daarbij behorende interacties/ communicaties, werkwijzen/ hulpmiddelen en producten. Waar de manager een toegevoegde waarde kan zijn is in de beheersing van de risico's. Controle zal zich moeten richten op de risico's die het team in haar focus op de doelstellingen soms uit het oog kan verliezen. Die "controle"zal meer in een preventieve wijze plaats moeten vinden door de juiste informatie uit het agile team en haar proces te verkrijgen. Dan vul je je managers rol in vanuit een coachend situationele rol en lever je toegevoegde waarde aan het team. De risico's kunnen divers zijn en kunnen hun oorsprong vinden in structurele, procesmatige en inhoudelijke lagen van het Agile werkveld (team en op te leveren resultaten).

Jouw reactie

Onderwerp:
Naam:
Email:
Website:
Reactie:

Wil je reageren op dit artikel? Zeker doen! Vul bovenstaande velden in en je reactie wordt direct geplaatst! Wij behouden echter wel het recht om reacties achteraf te verwijderen die volgens ons ongepast zijn.