Agile, Scrum en Offshoring publicaties


Prowareness biedt verschillende publicaties aan. Hierbij kunt u denken aan whitepapers op het gebied van Outsourcing, .NET, software development, Agile en Scrum. Ook vindt u hier diverse door Prowareness gepubliceerde artikelen.


De Dreigende Softwarekrach

Programmacode heeft onderhoud nodig. Omdat we fouten ontdekken en omdat we geregeld van gedachte veranderen over wat programma's moeten doen. Met de groeiende hoeveelheid software die we in gebruik hebben, groeit ook onderhoudslast, sneller zelfs dan de groei van het leger software engineers die we voor deze klus inzetten. Dat loopt spaak, of toch niet ?


Download hier het volledige artikel in pdf.









Prowareness Kiest winnaar interne 'Dragons' Den'

‘Continuous Delivery in 90 days’ strijkt 25.000 euro op


Download hier het volledige artikel in pdf.









Prowareness houdt interne 'Dragons' Den'

Winnend team ontvangt 25.000 euro om eigen visie te realiseren


Download hier het volledige artikel in pdf.










Agile tot in de haarvaten

Leuk, die agile projectjes hier en een pilot daar. Maar af en toe scrummen betekent niet dat een organisatie agile is. Echt agile werk je pas als agile verankerd is in de cultuur. Zeven maatregelen om tot een agile cultuur te komen. Want agile dóen en agile zíjn is niet hetzelfde.


Download hier het volledige artikel uit de de Automatisering Gids in pdf.








Zeven Maatregelen voor Agile governance

Agile governance is in de meeste organisaties compleet afwezig. Volgens Rini van Solingen en Barry Overeem vinden veel organisaties het lastig om hun besturing aan te passen.


Download hier het volledige artikel uit de de Automatisering Gids in pdf.








De 7 meest gemaakte fouten

In steeds meer en vooral ook grotere organisaties wordt agile werken ingevoerd. En dat gaat niet altijd even soepel. In de praktijk lopen dergelijke transformaties vaak tegen dezelfde problemen aan. Volgens Henk Jan Huizer en Rini van Solingen komt dit doordat het invoeren ervan flink wordt onderschat. Zij beschrijven de zeven meest gemaakte fouten.

Download hier het volledige artikel uit de Automatisering Gids in pdf'.






De Schone schijn van documentatie

Agile wordt vaak gezien als alleen maar programmeren en niets documenteren. Documentatie lijkt het ondergeschoven kindje. Onterecht, zeggen Nicole de Swart en Rini van Solingen. De rol van documentatie verandert, maar zij is niet overbodig. Vijf misverstanden over agile en documentatie.


Download hier het volledige artikel uit de de Automatisering Gids in pdf.






Agile op grote schaal: hoe minder hoe beter

Agile en Scrum zijn gemeengoed. Zelfs multinationals stappen erop over. Maar past dat wel? Agile is toch juist bedoeld voor kleine organisaties? Volgens Henk Jan Huizer, Martin Vodegel en Rini van Solingen wordt het schalen van Agile vaak verkeerd begrepen. Zij beschrijven acht aandachtspunten om Agile toe te passen op grote schaal.


Download hier het volledige artikel uit de de Automatisering Gids in pdf.



Op zoek naar de complete mens

Prowareness organiseert, in het kader van MVO, elke maand een Litehouse sessie. De sessie van de maand juni gaat over spelen in je leven. In een interview met Vikram Kapoor (oprichter en eigenaar van Prowareness) wordt duidelijk wat de gedachte achter de Litehouse sessies is.

Download hier het volledige interview in PDF.



Verborgen gevaren van Agile

Lang niet alle organisaties slagen erin om met succes Agile toe te passen. Onzichtbare gevaren liggen op de loer. Veel organisaties leren pas in een laat stadium de nadelen kennen of komen er pas laat achter dat zij niet aan de randvoorwaarden kunnen voldoen. Nicole de Swart en Rini van Solingen beschrijven acht verborgen gevaren.


Download hier het volledige artikel uit de Automatiserings Gids in PDF.



Hoe verloopt een Agile aanbesteding?

Als een organisatie een aanbesteding uitschrijft voor een Agile project, werkt het traditionele aanbestedingsproces dan nog wel? Volgens Barry Overeem en Rini van Solingen niet. Maar er is een alternatief. Zij beschrijven negen kenmerken van een ideale Agile aanbesteding.



Download hier het volledige artikel uit de Automatiserings Gids in PDF.


Agile, Scrum en Projectmanagement

Veel organisaties stappen tegenwoordig over op Agile projectmanagement. De belofte is dat bijsturen dan makkelijker is, dat er eerder resultaten zijn en dat klanten en medewerkers veel blijer worden. Scrum is de aanpak die in de praktijk hiervoor het meest wordt gebruikt. Maar wat is daarvan waar? Is Scrum en Agile een hype, of is het écht heel anders? En werkt Scrum in alle gevallen? Om deze vragen te beantwoorden zijn we naar Delft gereden voor een interview met prof.dr.ir. Rini van Solingen. Hij is hoogleraar aan de TU-Delft, CTO bij Prowareness, en auteur van twee boeken over Scrum: De Kracht van Scrum en Scrum voor Managers.


Download hier het volledige artikel uit de special van het Financieel Dagblad in PDF.



Agile is geen haastwerk

Vaak opleveren leidt tot haastwerk en dus tot slordigheden. Agile werken zou daardoor eerder tot slechte kwaliteit kunnen leiden. Volgens Henk Jan Huizer en Rini van Solingen is dat niet het geval. Kort cyclisch opleveren is niet hetzelfde als haastwerk. Zij geven zeven redenen waarom agile werken kwaliteit afdwingt.


Download hier het volledige artikel in PDF.



Dode hoek van Scrum

Scrum is mainstream. Elk IT-bedrijf werkt tegenwoordig met Scrum of voert haar in. Inspringen op veranderende eisen en nauwe samenwerking met de klant is cruciaal, en Scrum is de ideale eerste stap om dit op een wendbare (agile) manier te doen. Veel gehoorde voordelen zijn: snelle feedback, kortere time-to-market, lagere kosten en gefocust opleveren van werkende en geteste producten. Wie wil dat niet? Helaas heeft ons vakgebied een historie van ‘silver bullets’: methoden die alle problemen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Nu zijn ‘agile’ en ‘Scrum’ een hype. Wat is er volgend jaar in de mode?


Download hier het volledige artikel in PDF.


CMMI is dood, problemen zijn springlevend

De laatste jaren hebben veel organisaties grote investeringen gedaan om hun processen op orde te krijgen. CMM en later CMMI waren daarin een belangrijk hulpmiddel, en veel organisaties hebben duizenden tot soms wel miljoenen euro’s uitgegeven in het streven de verschillende CMMIniveaus (met niveau 5 als ‘walhalla’) te bereiken. Nu, vele jaren en bakken geld later, zijn we er in de praktijk nog maar zelden in geslaagd het kunstje goed onder de knie te krijgen. Softwareprojecten zijn nog vaak te duur, te laat of van slechte kwaliteit. Ook de overheid komt nog regelmatig tot de pijnlijke conclusie dat haar investeringen geleid hebben tot dergelijke projecten. De hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT zijn hier een voorbeeld van.

Kortom, we zijn nog steeds druk bezig om een acceptabele balans te vinden tussen functionaliteit, kwaliteit, snelheid en kosten. Daar is de laatste 25 jaar al veel aandacht aan besteed, maar de uitdagingen liggen er, als we eerlijk zijn, nog steeds. CMMI heeft weliswaar veel bijgedragen, maar is tegelijkertijd op het vlak van dossiervorming zwaar uit de bocht gevlogen. Door CMMI is er helaas te veel focus komen te liggen op procesbeschrijvingen, ten koste van procesuitvoering en -verbetering.


Download hier het volledige artikel in PDF.



Hyperproductieve Scrum-teams


Een belangrijke belofte is dat softwareteams met behulp van Scrum hun productiviteit kunnen vertienvoudigen. De praktijk laat zien dat veel teams het daar erg moeilijk mee hebben. Waar zitten de problemen? En wat moet er gebeuren om de productiviteit op te voeren?

Scrum belooft werkende software die elke twee weken live kan gaan, die gebruikers blij maakt en snel waarde toevoegt. Klinkt goed. Mooie belofte, maar wordt die ook waargemaakt? Ja, het kan. In theorie is het mogelijk. Hyperproductiviteit is met Scrum te realiseren. Maar: het is niet eenvoudig. Veel teams worstelen ermee en slagen er niet in. In de praktijk zien we dat het grofweg slechts één op de tien teams lukt om hyperproductief te zijn.


Download hier het volledige artikel in PDF.



Agile business intelligence, kan dat wel?

Vrijwel elk softwareteam is bezig met agile ontwikkelen of is dat aan het overwegen. Agile biedt een fundamentele oplossing voor uitlopende projecten en budgetoverschrijdingen. Kun je agile ook voor business intelligence gebruiken? Business intelligence is toch iets heel anders dan softwareontwikkeling?

Softwareontwikkeling wordt (of werd) hoofdzakelijk gedaan conform een soort van waterval. Deze bestaat uit één enkele cyclus waarin analyse, ontwerp, realisatie, test en implementatie elkaar opvolgen. Deze fases worden sequentieel doorlopen. In de analyse- en ontwerpfase wordt de benodigde functionaliteit bepaald en gedocumenteerd. Vervolgens wordt de software gebouwd, getest en in gebruik genomen. Een dergelijke enkelcyclische aanpak is gebaseerd op drie uitgangspunten...

Lees hier het volledige artikel.


Kaarten onder werktijd



Planning poker leidt tot nauwkeurige schattingen IT-projecten.


Om IT-projecten beter in te schatten maken veel agileteams gebruik van ‘Planning poker’. De praktijk laat zien dat schattingen met deze methode sneller tot stand komen, beter kloppen en leiden tot een hogere voorspelbaarheid van projecten. Michael Franken en Rini van Solingen bespreken de waarde van deze methode en geven tips voor het gebruik ervan.

Veel agileteams schatten het werk in met behulp van ‘Planning poker’. Dit is een slim hulpmiddel dat ervoor zorgt dat een team betere schattingen maakt.

‘Beter’ in de zin van nauwkeuriger, breed gedragen, realistischer. Maar bovenal beter doordat een leercurve is geïntegreerd die zorgt dat er geleerd wordt van de vorige schatting bij het maken van de volgende...

Lees hier het volledige artikel.




Engaging offshore teams is child's play




"Offshoring software development to India is not unique anymore. It is a mainstream business model. However, in our experience the aspect which determines its success to a great extent is how involved your offshore teams are. The more mature the relationship is between the two sides, the more fruitful the endeavor becomes for everybody. How do you go about doing it then? In this booklet we have collected teams. In the process we have collected 10 Tips, Tools, and industry leaders who are experts in working with distributed wisdom from our experience, along with insights from Tricks to improve commitment of offshore team members. To emphasize the fact that it’s not difficult to do, we’ve titled the book ‘Engaging offshore teams is child’s play’ and asked children from Europe and India to convey its messages through their simple yet expressive drawings."





Lean en Scrum: een Siamese tweeling?



Lean maakt niet concreet wat er moet gebeuren, Scrum wel


Veel organisaties zijn druk bezig om agile (in het bijzonder Scrum) te implementeren. Toch zijn er maar weinig organisaties die hun hele bedrijfsvoering agile inrichten. Door veel directies worden wel vaak organisatiebrede verbeterprogramma’s opgestart, vaak met behulp van de ‘Lean’-aanpak. De IT-manager is daarom niet te benijden: net bezig om op een agile-manier, iteratief, software te ontwikkelen, dan komt Lean daar ook nog eens bij. Wat is het verschil? Kunnen de twee aanpakken elkaar aanvullen? Scrum is een raamwerk voor softwareontwikkeling dat via korte iteraties (sprints) van enkele weken steeds weer werkende software oplevert die telkens de hoogste toegevoegde waarde heeft. Scrum is een eenvoudig raamwerk bestaande uit drie rollen (productowner, Scrummaster en teamleden), vier meetings (sprintplanning, daily stand-up, sprintreview en sprintretrospective), en vier artefacten (werkend product, productbacklog, sprintbacklog en definition-of-done). Lean-softwareontwikkeling bestaat uit zeven principes waarmee een organisatie haar proces en producten kan optimaliseren. Lean bestaat vooral uit principes en maakt niet concreet wat er precies wanneer moet gebeuren. Scrum daarentegen doet dat wel. Scrum is veel methodischer dan Lean: het legt een raamwerk neer hoe je als organisatie op een agile-manier software ontwikkelt.

Lees hier het volledige artikel...


Agile uitbesteden: sturen op rendement



Wat kan agile betekenen voor organisaties die hun softwareontwikkeling uitbesteden? Met andere woorden, agile-opdrachtgeverschap: hoe doe je dat? Henk Jan Huizer en Rini van Solingen proberen hier aan de hand van acht vragen antwoord op te geven.

Agile is een veelbelovende oplossing voor problemen in softwareprojecten. Echter, veel organisaties besteden hun softwareontwikkeling volledig uit. Wat betekent agile dan voor de rol van een opdrachtgever? Door acht vragen te beantwoorden hopen we daar inzicht in te geven. In essentie draait het om een fundamenteel andere manier van omgaan met leveranciers. En dat kan ook, doordat agile een compleet andere sturing mogelijk maakt. Het verhogen van rendement wordt in agile verlegd van ‘sturen op kosten’ naar ‘sturen op opbrengsten’. Traditioneel betekent het verhogen van de return-on-investment (ROI) vooral: het verlagen van de kosten. Niet echt eerlijk in een outsourcingrelatie: winst voor de één is dan verlies voor de ander. Sturing en focus op kosten verbloemen feitelijk waar het echt omgaat: maximaliseren van de opbrengsten. Met een agilewerkwijze wordt constant bijgestuurd. Dus de ROI verhogen gebeurt door te sturen op opbrengsten en niet op kosten. Winst voor de één is dan ook winst voor de ander. Het is belangrijk te zorgen voor een faire kostenkant voor zowel de leverancier als opdrachtgever door deze zo transparant mogelijk te maken. Dan krijg je namelijk een samenwerking met als doel het rendement te verhogen. Ook het managen van risico’s...

Lees hier het volledige artikel.


Agile en nieuwe werken uitstekend span


Het ‘nieuwe werken’ en ‘agile’ zijn twee trends waar je als organisatie bijna niet omheen kunt. Op het eerste gezicht lijken zij onverenigbaar: bij agilestaat het team centraal, bij het nieuwe werken het individu. Maar zijn zij ook onverenigbaar? Dick Stegeman en Rini van Solingen bespreken de overeenkomsten en verschillen.

Lees hier het artikel in de Automatiseringsgids…



Scrum en functiepunten: vrienden of vijanden?

Wie goed kijkt, ziet dat FPA en Scrum elkaar uitstekend aanvullen



Veel organisaties gebruiken functiepunten om meer grip te krijgen op hun softwareprojecten. Tegelijkertijd werken zij vaak met Agile methoden, doorgaans Scrum. De grote vraag is in hoeverre functiepunten zijn te combineren met Agile. Gooit Scrum roet in het eten? Hebben functiepunten nog waarde? Jolijn Onvlee en Rini van Solingen onderzoeken de mogelijkheden.

Agile (met Scrum als meest gebruikte aanpak) wordt door een sterk groeiend aantal organisaties omarmd als de oplossing voor het mislukken van grote IT-projecten. Door al direct te starten met het opleveren van de software krijgt een opdrachtgever elke twee weken direct inzicht in de voortgang en toegevoegde waarde. Hierdoor hoeven gebruikers niet langer te wachten op de functionaliteit die voor hen de hoogste businesswaarde heeft.

Lees hier het volledige artikel.



Offshoring: strategische zet of blunder?

Software ontwikkelen op wereldwijd verspreide locaties kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld wat betreft doorlooptijd, flexibiliteit, effectiviteit en efficiëntie. Maar als organisaties om de verkeerde redenen offshoren, bestaat de kans dat zij hun bedrijfsstrategie ondermijnen en hun voortbestaan ernstig in gevaar brengen. Bedrijven, zeggen Rini van Solingen en Marc Gill’ard, vragen zich zelden af of offshoring strategieversterkend of -bedreigend is.

en. Bedrijven, zeggen Rini van Solingen en Marc Gill’ard, vragen zich zelden af of offshoring strategieversterkend of -bedreigend is.

Klik hier om het volledige artikel in PDF te downloaden.

Architectuur en agile: ongelukkig huwelijk?


Agile-methoden en architectuur lijken op het eerste gezicht niet samen te gaan. Het slechte huwelijk berust echter op misvattingen, zeggen Kees Jan Bender en Rini van Solingen. Een architectuur is niet per definitie in beton gegoten. Aan de architect worden wel bijzondere eisen gesteld: hij moet ‘dienend in het team staan’ en niet directief optreden.


Het gebruik van Agile-methoden (met Scrum als meest populaire) groeit sterk. Agile-aanpakken kenmerken zich door het in korte cycli (van enkele weken) opleveren van werkende en geteste software, waarbij het meest waardevolle als eerste wordt gedaan. Het werk wordt daarbij uitgevoerd door kleine zelfsturende en multidisciplinaire teams. Hoewel veel organisaties Agile serieus overwegen of er al ervaring mee hebben, blijkt dat er in de praktijk nog veel misverstanden en vooroordelen over Agile-methoden bestaan (zie Automatisering Gids 28 januari 2011: ‘Veel vooroordelen over Scrum’). Een van die misverstanden is dat Agile en architectuur niet samengaan. Door de flexibele en wendbare inslag van Agile-aanpakken zou het niet mogelijk zijn om goed onder architectuur te werken. Dit is echter onjuist. In het kader bespreken we de zeven meest voorkomende misverstanden over het schijnbare conflict tussen Agile en architectuur. De hoofdoorzaak van deze misverstanden is dat Agile-methoden zich sterk afkeren van ‘Big Design Up-front’. Agile-methoden gaan namelijk uit van voortschrijdend inzicht. Ze baseren zich op de ervaring dat gedurende het ontwikkeltraject geleerd wordt en er zo steeds meer helderheid ontstaat over het op te lossen probleem. Het is daarom onmogelijk om vooraf een volledig ontwerp te maken dat daarna ‘alleen nog maar gebouwd moet worden’. Om die reden gaat Agile anders met architectuur om: Agile laat de architectuur ‘ontstaan’ tijdens het project...

Klik hier om het volledige artikel in PDF te downloaden.

Bekijk hier de vlog van Rini van Solingen over dit artikel.


Veel vooroordelen over Scrum


Scrum is een populaire methode voor software development, maar de toepassing ervan laat te wensen over. Om van deze aanpak een succes te maken, moeten er fundamentele veranderingen worden doorgevoerd, zeggen de auteurs van dit artikel. Veel organisaties liften mee op de Scrumhype, zij profiteren er nauwelijks van.

Scrum is hard op weg de populairste aanpak ter wereld te worden voor software- en systeemontwikkeling. Veel organisaties gaan met Scrum aan de slag om sneller betere producten te ontwikkelen. Dit lijkt gemakkelijk omdat deze aanpak zich beperkt tot slechts drie rollen, vier meetings en drie werkproducten. Ondanks deze eenvoud blijkt in de praktijk dat het voor velen toch niet zo gemakkelijk is om Scrum goed toe te passen. Daardoor realiseert men niet de beloofde kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen. De oorzaak hiervan is veelal gelegen in een incompleet beeld van Scrum. Er bestaan veel misvattingen rond Scrum..



Kan Scrum fixed price?

Middels de projectmanagementmethode Scrum proberen bedrijven hun IT-systemen snel en efficiënt te bouwen. De methode werkt door te ontwikkelen met korte iteraties waarna tussenversies van het product worden opgeleverd. Maar hoe staat het met de kosten? Is de methode te combineren met fixed-pricecontracten?

Klik hier om het volledige artikel in PDF te downloaden.

De kracht van Scrum

In dit bijzondere managementboek, mede geschreven door Rini van Solingen, Chief Technology Officer bij iSense Prowareness, wordt het verhaal verteld van Mart Verhulst, CTO bij een softwarebedrijf. Mart Verhulst worstelt met een hopeloos vertraagd softwareproject voor een Amerikaanse klant. Met behulp van Pekka, een Finse Scrumcoach, gooit hij het roer om, waarbij hij een aantal van de veelvoorkomende problemen in zijn organisatie structureel oplost.

Scrum Webshop