Agile Foundation Training

Beschrijving

De Training Agile Foundation bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag ligt de focus voornamelijk op de principes van Agile werkwijzen en het toepasbaar maken van Scrum.

Op de tweede dag wordt uw specifieke IT situatie doorgelicht en wordt er samen met u een aanpak en Backlog opgesteld met betrekking tot hoe Agile bij u geïmplementeerd kan worden.


De workshop wordt geleid door een ervaren Agile Coach. De sessie is zeer interactief en dynamisch, maar de volgende elementen komen altijd aan bod:


 • 1. Inventarisatie van de huidige situatie, problemen en uitdagingen die aanleiding geven om Agile te overwegen.
 • 2. Presentatie van de essentie van Scrum en Agile.
 • 3. Bespreking van algemene vragen over Scrum / Agile en vragen die specifiek zijn voor uw situatie.
 • 4. Definiëren van doelstellingen die met behulp van Scrum bereikt moeten worden.
 • 5. Opstellen van een implementatie aanpak.

DAG 1 Agile Foundation


1. Agile Principes en uitgangspunten

Agile is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van softwareontwikkeling. Er zijn een aantal Agile ontwikkelmethoden. De meesten hiervan proberen risico's te verminderen door software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden die 'iteraties' genoemd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Elke iteratie wordt afgesloten met de oplevering van een werkend product. Bij Agile ligt de nadruk op directe communicatie, bij voorkeur in de vorm van persoonlijk contact. De meeste Agile Teams zijn gehuisvest op één locatie.


2. Het Scrum Framework

Scrum is een Agile aanpak, een framework dat vaak wordt ingezet om software in teamverband te ontwikkelen. Scrum is vooral bekend omdat het eenvoudig is, weinig overhead oplevert en de focus houdt bij het eindresultaat. Scrum is een iteratief proces. Zo wordt er gewerkt in korte iteraties van 2 tot 4 weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. In iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heeft de klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar 'aligned'.


3. Scrum in de praktijk

De volgende onderwerpen zullen ook op dag 1 aan bod komen:

 • Aansluiting met de business.
 • Rolverdeling en verantwoordelijkheden.
 • Architectuur en kort cyclisch werken.
 • Agile Teams.

DAG 2 Agile Applied


De invoering van Scrum vraagt om een flexibele aanpak. Enerzijds zijn er vaste activiteiten die in iedere situatie van toepassing zijn, zoals doelstellingen, communicatie en opleidingen. Anderzijds is elke organisatie uniek en vraagt elke situatie om een eigen aanpak. Op basis van de inventarisatie en de opgedane kennis en inzichten uit de eerste dag wordt, collectief een aanpak gedefinieerd.


1. Inventarisatie van knelpunten en doelstellingen

Een aanpak of ontwikkelframework is nooit een doel op zich. Daarom beginnen we deze training met een inventarisatie van knelpunten in de huidige aanpak. Op basis daarvan worden doelstellingen geformuleerd die met een Agile aanpak gerealiseerd moeten worden. Deze doelstellingen en knelpunten dienen als uitgangspunten voor de rest van de training.


2. Agile Implementation Backlog

Het resultaat van de tweede dag is een Implementation Backlog. Een Implementation Backlog is een lijst met activiteiten die stuk voor stuk bijdragen aan een succesvolle implementatie van Scrum en daarmee aan het oplossen van actuele problemen. De Implementation Backlog onderscheid zich op een aantal punten van een klassiek plan van aanpak, wat vaak gebruikt wordt voor organisatieverandering:

 • De Backlog wordt gezamenlijk opgesteld, met als input onze ervaring en uw actuele problemen.
 • De belangrijkste maatregelen staan bovenaan de lijst en kunnen als eerste opgepakt worden.
 • Bij elke activiteit wordt een duidelijke vertaalslag gemaakt naar de toegevoegde waarde in uw situatie.
 • De Backlog dient als meetinstrument om na een afgesproken periode de tussenstand op te maken.

Om u een idee te geven van de items op een Implementation Backlog vindt u hieronder enkele voorbeelden. De Backlog is niet beperkt tot deze lijst en kan per organisatie in prioriteit (van de items) verschillen.

 • Advies bij de samenstelling van de teams, omdat onze ervaring u kan helpen veel voorkomende fouten te voorkomen.
 • De benodigde opleiding van de teams om Scrum te kunnen toepassen.
 • Opleiding en coaching voor Scrum Masters en Management om Scrum in de organisatie te kunnen verankeren en verbeteren.
 • Opleiding van Stakeholders buiten de ICT die belang hebben bij wat er ontwikkeld wordt.
 • Begeleiding van de teams om de eerste iteraties zo goed mogelijk te doorlopen en de teams on the job te coachen.
 • Coaching van de teams bij engineering practices als Unit testing, TDD en continuous refactoring, die nodig zijn om in relatief korte tijd kwalitatief goede software op te leveren.
 • Faciliteren van de eerste meetings tussen ICT en de Stakeholders om de samenwerking te verbeteren.

De implementatie van Scrum heeft impact op de hele organisatie. Daarom is het belangrijk dat bij de workshop een doorsnede van de betrokkenen uit de organisatie aanwezig is. De groep kan maximaal bestaan uit 12 deelnemers, in overleg zijn meer deelnemers mogelijk. Bij voorkeur bestaat de groep deelnemers uit de volgende rollen/functies:

 • Management
 • Team/Project leiders
 • (Lead) Developers
 • (Lead)Testers
 • Product Management
 • Architecten

Het resultaat

Aan het einde van deze dag is samen met alle betrokkenen een Implementation Backlog opgesteld, heeft u een goed beeld hoe de verdere implementatie eruit gaat zien en weet u tevens wat hiervoor moet gebeuren binnen uw organisatie.


Deelname en inschrijving

Datum(s)TijdLocatieAanmeldingPrijs
In overlegIn overlegIn companyAanvragen / Info-

Locatie(s)

Deze training wordt bij u op kantoor gegeven.

Contact

Voor meer informatie over onze Agile Trainingen kunt u contact opnemen met onze Agile Academy via agileacademy@prowareness.nl of telefoonnummer 015 - 2411 800.