Een Agile transformatie, ja ja. Uitkomsten van een organisatie verandering voorspellen…. ben je een waarzegger ofzo?

Meer dan 70% van grote organisatie veranderingen halen de vooraf gestelde resultaten niet. Dit staat in een interessant stuk van McKinsey over reorganisaties uit 2014. Het stuk laat je vermoeden dat minder dan 30% wel een hele lage score is. In werkelijkheid is dat percentage al onwerkelijk hoog.

Tientallen verschillende factoren beïnvloeden de uitkomsten, de voortgang en het tempo van een organisatie verandering. De arbeidsmarkt; veranderbereidheid van medewerkers; kwaliteit van management en begeleiding; de change consultants; concurrentie en algemeen leiderschap. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Tijdens een organisatie verandering kun je onmogelijk alle factoren in de grip houden ten faveure van de gewenste resultaten. Een organisatie verandering is een complex proces in een complexe omgeving. Dit verdient een empirische aanpak.

Een traditioneel bedrijf wendbaar maken? Begin met een wendbare aanpak.

De meeste bedrijven die nu transformeren, hebben als doel wendbaar te worden. De klantvraag verandert razendsnel, nieuwe concurrenten bieden zich aan en producten verouderen waar je bij staat. Winst staat onder druk en marktaandelen dalen ieder kwartaal. De huidige organisatie kan zich niet snel genoeg aanpassen.

Het wordt tijd voor een nieuwe aanpak. Collectief kijken we naar Google, Netflix, Zappos, Spotify en ING. Nieuw jargon dient zich aan in de board room. Chapters, Gildes, Tribes, Agile en Scrum staan op de nominatie om opgenomen te worden in de dikke Van Dale.

In de directiekamer worden de beoogde resultaten vastgelegd, het budget voor de transformatie vrijgemaakt en de datum, waarop de nieuwe organisatie staat, is ingepland. De transformatie wordt planmatig aangepakt en vastgelegd in Powerpoint, Excel en MS Projects. Tijdslijnen, deelproducten, en milestones worden in de individuele planningscycli meegenomen. Niets wordt aan het toeval over gelaten want falen is geen optie. En toch is deze aanpak gedoemd om te mislukken.

Transparantie, inspectie en aanpassen.

Het bedwingen van tientallen factoren die het resultaat beïnvloeden heeft overeenkomsten met Don Quichot. De Spaanse edelman die ten strijde trok tegen alle onrecht. Dapper maar niet realistisch.

Hoe dan wel?

Maak alles transparant. Wat het doel is, aan welke knoppen er gedraaid gaat worden en hoe er bijgestuurd gaat worden tijdens de transformatie. Wees eerlijk en open in alles. Ook als het om pijnlijke zaken gaat als kostenreductie of afscheid nemen van mensen. Maak inzichtelijk aan welke knoppen er gedraaid gaat worden; governance, cultuur, skills, leadership etc. Prioriteer dit openlijk en hang het ergens op waar het zichtbaar is voor iedereen.

Als het doel is bepaald dan kan er ook gemeten worden, de ondernomen acties moeten immers waarde leveren. Tijdens het “knoppendraaien” worden kritische waarden gemeten. Deze kritische waarden bepalen de mate van het succes. Wees eerlijk over de metingen, neem ze serieus. Analyseer de uitkomsten en bepaal de factoren die de uitkomsten beïnvloeden. Ook hier is prioritering een must.

Pak de belangrijkste factoren aan en stel je aanpak bij. Verander de koers en meet wat dit met de onderliggende kritische waarden van het doel doet.

AAAAAHRGGGG, het doel toch niet bereikt

Alles is transparant gemaakt, iedereen wist wat er moest gebeuren. Er is gemeten, geïnspecteerd en aangepast. En toch is het doel niet bereikt. De Agile transformatie mislukt!

Misschien toch niet. Als er tijdens de transformatie constant is bijgestuurd om de maximale waarde te leveren, is de bestede tijd en het uitgegeven budget goed benut. Veel factoren beïnvloeden een transformatie veel daarvan zijn niet of nauwelijks te beheersen. Transparantie, inspectie en het steeds aanpassing van de koers leiden in een complexe context voor het maximale resultaat. En dat is succes.

Bas Flapper, Consultant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*