Ben je nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van Agile werken?  Of heb je inmiddels de eerste stap gezet en kun je wel wat hulp kan gebruiken? In dit artikel neem ik je kort mee in de impact van Agile werken op je organisatie.

Het internet staat vol met prachtige voorbeelden van bedrijven die, door hun producten en diensten te ontwikkelen in Agile teams, een enorme voorsprong op hun concurrentie hebben genomen. Soms zelfs disruptief, zoals AirBNB, Netflix en WhatsApp. Bedrijven die grote impact hadden en hebben op de traditionele hotel-, film- en telecomindustrie. Soms zelfs desastreus. Denk aan Kodak en Nokia. Bedrijven waarvan het tien jaar geleden ondenkbaar was dat hun voortbestaan in gevaar was.

Wanneer je deze ontwikkelingen ook in jouw markt herkent, je klanttevredenheid wilt vergroten en innovaties sneller en succesvoller in de markt wilt zetten, kan Agile werken je helpen. Klinkt simpel? Is het vaak niet… En elk bedrijf heeft zijn eigen uitdagingen. Wanneer je klein start, met één of twee Agile teams, voelen die al snel de beperkingen van een organisatie die nog ‘traditioneel’ werkt. De impact van een nieuwe werkwijze wordt vaak onderschat. In de praktijk gaat een Agile implementatie gepaard met een reorganisatie en een transformatie. Wanneer je het goed wilt doen, merk je dat er op veel vlakken iets gaat veranderen. Je manier van leidinggeven verandert, hoe teams samenwerken verandert, het heeft impact op de besturing, en het raakt ook HR (zoals de beoordelingen) en financiën. Ook je bestaande keteninrichting past mogelijk niet meer binnen het nieuwe organisatiemodel.

Zijn dat redenen om het niet te doen? Zeker niet. De noodzaak om te veranderen neemt alleen maar toe doordat steeds meer bedrijven het Agile werken verkennen. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om die kloof te dichten.

Inmiddels hebben we bij Prowareness veel ervaring met deze transformaties. Vanuit die praktijkkennis ontwikkelen we op maat een aanpak om bedrijven te helpen met de implementatie van Agile werken. Aansluitend bij de bedrijfsdoelstellingen, stellen we meetbare transformatiedoelen op, om stap voor stap voortgang te maken en door te groeien naar de gewenste situatie. Daarbij begeleiden we het hele bedrijf, denk aan teams, afdelingen, management en stafafdelingen.

Teams

Ineens wordt je geacht als (nieuw) team ‘anders’ samen te werken. In korte iteraties, waarbij al het werk ineens heel transparant wordt. Hoe ga je daar als individu mee om? Kan iedereen het leren of voelen sommige collega’s zich niet langer op hun plek? Hoe worden mijn prestaties als teamlid beoordeeld wanneer we als team op onze resultaten worden beoordeeld? Hoe geef ik feedback? De impact van Agile werken op een team en op de individuele teamleden kan en mag niet onderschat worden. Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden en een toenemende mate van autonomie moeten zorgvuldig worden begeleid. Leiders in een organisatie spelen daarbij een belangrijke rol. Zij scheppen de kaders en de voorwaarden waarbinnen teams en teamleden zich mogen bewegen. Te strakke kaders zorgen voor een gevoel van (teveel) controle van bovenaf en een gebrek aan vertrouwen bij/in de teams, maar daartegenover: te ruime kaders geven te weinig richting en kunnen teams onzeker maken met als gevolg dat teams te risicovolle keuzes kunnen maken. De juiste balans tussen vrijheid en volwassenheid is essentieel.

Management

De manier van leidinggeven verandert van ‘command & control’ naar richting geven en coachen. Maar hoe doe ik dat? Hoe geef ik het vertrouwen aan de teams dat ze nodig hebben? Hoe zorg ik ervoor dat ze de juiste dingen doen? Hoe creëer ik ownership bij de teamleden? Wat doe ik met de budgetten en mijn financial forecast? Maar vooral: wat kan ik er als leider aan doen dat ik niet in mijn oude gedragspatronen verval en daarmee de Agile implementatie verstoor? Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Leidinggevenden hebben advies nodig hoe ze autonomie aan teams kunnen geven, zonder dat de risico’s te groot worden. Ook stakeholders worden op een andere manier gemanaged. Op basis van transparante data krijgen zij een meer realistische forecast voor een kortere termijn voorgeschoteld. In nauwe samenwerking kunnen zij dan in overleg met de product Owner en de teams de juiste afwegingen maken en de juiste prioriteiten bepalen.

Stakeholders

Geen projecten meer? Geen fixed time, fixed scope en geen fixed budget? Maar wat krijg ik dan en wanneer is het klaar? Dat klinkt als een hoop extra risico’s. Maar is dat wel zo? Het kort cyclische werken en opleveren zorgt juist voor meer voorspelbaarheid. Ook de kans van slagen, dat het product aansluit bij de klantwens wordt enorm vergroot. De samenwerking tussen klant, business en IT wordt nauwer en de betrokkenheid groter. En we focussen op het opleveren van datgene dat de meeste waarde levert voor de klant én direct bruikbaar is. Het creëren van een korte feedbackloop en  datagedreven keuzes maken zijn daarbij essentieel. Idealiter wil je de feedbackloop zelfs dusdanig verkorten zodat de klanten zelf direct feedback kunnen geven aan het team. Meten is immers weten.

Finance

We zijn gewend om in één keer ogenschijnlijk goed gefundeerde business- of projectplannen van een, veelal behoorlijk groot, budget te voorzien. De scope is bekend. De risico’s zijn onderkend en de planning is doorgerekend. What can go wrong? En toch zien we vaak dat dergelijke projecten niet op tijd af zijn. Dat ze meer kosten dan in eerste instantie was voorzien en dat het product in het ergste geval niet aansluit bij wat de klant eigenlijk nodig heeft. Doordat we ervan uitgaan dat teams zich richten op het continu werken aan zaken die waarde opleveren of risico’s wegnemen, kun je (in hetzelfde kort cyclische ritme) continu bijsturen óf de ontwikkeling van een product stopzetten als de cijfers dat aangeven. Ook wordt eventuele ‘budgetoverschrijding’ eerder inzichtelijk dan bij traditionele projecten, dankzij de transparante aanpak van de teams. Kort cyclisch werken is eigenlijk zo gek nog niet.

HR

Maar hoe kom je nou aan de juiste mensen? En hoe houd je ze in huis? Op een uitzondering na, heb je de meeste mensen al in huis. Vraag eens aan een collega wat hij of zij zou veranderen als ze één dag de CEO waren. Waarschijnlijk leggen ze direct de vinger op iets dat een aanzienlijke verbetering in je bedrijfsvoering of productontwikkeling zou betekenen. Wie is er als beste in staat om een collega te beoordelen? Of te beoordelen of een kandidaat binnen het team gaat passen? De teamleden zelf. Wanneer een team een doelstelling krijgt en een beloning samenhangt met het wel of niet behalen van die teamdoelstelling, bevordert dat het teamgevoel en de prestaties van het team. De autonomie om als team zelf beslissingen op bepaalde niveaus te nemen, zorgt voor ownership binnen het team. Kun je dan alles zomaar loslaten? Nee, ook teams hebben kaders nodig waarbinnen ze moeten opereren. Naarmate een team laat zien dat ze meer verantwoordelijkheid aan kunnen, beloon ze dan ook met meer vrijheid en vertrouwen.

Agile werken (n)iets voor jou?

Je Agile journey is waarschijnlijk al begonnen. Misschien zelfs zonder dat je het beseft. Je speelt met vragen waar je een antwoord op zoekt. Beschouw het ook als een Agile project. Elke iteratie brengt je dichter bij je doel. Begin je Agile transformatie daarom met kleine stapjes. Experimenteer welke stappen in de juiste richting gaan en wees niet bang om een fout te maken. Je faalt pas als je opgeeft, tot die tijd is elke mislukking slechts een nieuwe ervaring om te leren.

Wil je meer weten? Laat gerust een bericht achter in de comments of neem contact met me op.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*