Veel ondernemingen in Nederland vinden zichzelf tegenwoordig Agile. De IT afdeling werkt volgens het Scrum framework, er zijn rollen benoemd en de teams streven naar zelfsturing. Toch zien we steeds vaker dat de ‘waarom’ achter een Agile transformatie ontbreekt. Zeker als je kijkt naar de rol van Scrum Master zien we vaak dat de rol als niet-noodzakelijk wordt gezien. Het kan naast een developer rol gedaan worden en richt zich op faciliteren. Een groot risico van het missen van de waarom, is dat het een feest van labeltjes, afkortingen en vooral blindelings doen om het doen wordt, in plaats van dat het waarde toevoegt.  

Dat er nauwelijks wordt nagedacht waarom er een verandering moet gaan plaatsvinden zien we veel voorkomen bij de benoeming van onder andere de Scrum Master rol. Degene die in het team net even iets vaker de koffie haalt, handig is met agenda’s coördineren en die de stickies tijdens de Retrospective meeneemt is al snel de Scrum Master van het team. Een logisch gevolg met vaak serieuze consequenties die een transformatie naar Agile werken volledig kan laten mislukken. De bedoelde Scrum Master wordt al snel de onbedoelde Scrum Mwahster.

Van traditioneel werken naar euhm…

In de eerste drie maanden dat een organisatie blindelings haar transformatie begint, zijn er grote veranderingen zichtbaar. De events worden gevolgd, het team ziet in dat zij meer mogen bepalen hoe zij dingen gaan aanpakken en de Product Owner gaat zich bezig houden met wat waarde precies is. In deze periode komt de organisatie er redelijk goed van af en worden er snel resultaten geboekt binnen de afdelingen waar deze manier van werken wordt geïmplementeerd. Maar Agile is niet voor niets een gedachtengoed. Het is niet iets ‘doen’ maar iets ‘doorleven’. Snappen waarom je bepaalde dingen doet met het oog op waar het uiteindelijk allemaal om draait: de klant.

Het Scrum framework heeft een speciale rol in het leven geroepen om op het gebied van het Scrum proces de focus te behouden: de Scrum Master. De persoon die het gedachtengoed begrijpt, kan uitleggen en vooral kan ondersteunen om het net even iets anders te doen dan wat de omgeving al tig jaar gewend is om te doen. Naar mijn mening de gaafste rol binnen het framework en daarmee ook direct de meest ondergewaardeerde rol binnen veel organisaties.

De Master of koffie halen

De Scrum Master… waar we ook komen, het blijft een aparte verschijning. Want wat houdt die rol nu eigenlijk in? Events inplannen in de agenda’s van het Scrum Team, de Daily Scrum begeleiden en de Retrospective voorbereiden, toch?

Dit zijn precies acties die doorgaans bij Scrum Mwahsters aan de orde van de dag zijn. Echter, geen van deze taken is de verantwoordelijkheid van een echte Scrum Master. Vaak is dit wel zo’n beetje de essentie van hoe de rol in praktijk wordt ingevuld. We zien regelmatig dat Development Teamleden de rol oppakken en ‘het er even naast doen’. En dat is niet eens zo raar, aangezien veel organisaties de rol laten invullen zonder enig besef en uitleg van de rol. De groei van zowel de Scrum Master als het team komt daarmee snel tot een halt. Waarom? Omdat er niemand is die het team en de Product Owner inzicht geeft in waar de groei ligt en hoe ze daar kunnen gaan komen. De vrede wordt net even iets sneller en vaker gekozen dan de confrontatie: ‘We moeten toch nog met elkaar werken, dus laten we het hier maar bij houden’.

Collega Jeroen van Beijsterveldt, Scrum Master bij Prowareness ziet het volgende: ‘Events inplannen en de Retrospective begeleiden is in mijn ervaring het eerste waar Scrum Masters binnen startende teams mee beginnen. Dat is ook prima, het is immers een hele nieuwe manier van (samen)werken voor veel mensen. Op deze manier zorgt de Scrum Master ervoor dat de teams in het ritme komen en de essentie van de verschillende events begrijpen. Wat ik helaas in de praktijk te vaak zie gebeuren is dat het bij dit organiseren en faciliteren blijft. Als ik kijk naar organisaties waar het Scrum framework onsuccesvol is geïmplementeerd, dan is de Scrum Mwahster het soort Scrum Master dat ik het meest tegenkom.’’ 

De Master bouwsteen van de transformatie

De essentie van de Scrum Master rol is om het Scrum Team volwassen te maken. Hierbij ligt de focus niet alleen bij het Development Team en de Product Owner, maar ook bij de omgeving; iedereen die iets met het Scrum Team te maken heeft. De taken van een Scrum Master zijn altijd van ondersteunende en faciliterende aard met het oog op continue verbetering van en voor het team.

Houdt dit in dat jij als Scrum Master elke ochtend koffie haalt? Als jij dit nodig vindt in jouw rol wel!

Denk je dat het jouw taak is om transparant te zijn in hoe het team werk naar ‘done’ krijgt tijdens de sprint? Als het jouw team helpt om te verbeteren en volwassen te worden, zeker!

Er kan dus eigenlijk geen takenlijst gegeven worden voor deze rol. De Scrum Master mag alles doen als er maar een afweging gemaakt wordt die het team helpt om te groeien en te verbeteren. Hierbij is het wel belangrijk dat je niet alles zelf gaat doen. Impediments oplossen voor het team omdat jij het 1) kan oplossen en 2) het efficiënt is dat jij iets oplost als Scrum Master.

Jeroen: ‘’De Scrum Master hoort zorg te dragen voor continue verbetering. Dit beperkt zich wat mij betreft niet alleen tot het Scrum Team. Dit vraagt om meer. Denk bijvoorbeeld aan (individuele) coaching en mentoring van de Product Owner en de overige teamleden zodat deze groeien in hun rol. Dit vindt zeker ook buiten de verschillende events plaats. Een ander voorbeeld is het wegnemen van impediments. De impediments die het team niet zelf weg kan nemen zitten vaak in oude, roestige organisatiestructuren of in andere lagen in de organisatie waarop het team zelf geen invloed kan uitoefenen. De rol van een goede Scrum Master is hierin wat mij betreft essentieel. Zo draagt een Scrum Master bij aan het invullen van een Agile mindset binnen de gehele organisatie.’’

Wees alert dat je niet de administratieve typmiep wordt van het team. Geef inzicht, help het Scrum Team en help de organisatie in het begrijpen van de Agile mindset, het anders denken en processen op een efficiëntere manier aanpakken.

In zijn whitepaper ‘The 8 Stances of a Scrum Master’ benoemt Barry Overeem acht verschillende houdingen van een Scrum Master. Drie van deze houdingen spreken mij erg aan: de coach, de leraar en de dienende leider:

  • Een coach die individuen en groepen helpt om continue te verbeteren in hoe zij waarde leveren als team of als organisatie;
  • Een leraar die zorgt dat Scrum en relevante technieken goed worden begrepen en uitgevoerd;
  • Een dienend leider die omgevingen creëert waar teams effectief kunnen werken met hun stakeholders om zo waardevolle output te genereren.

Deze drie houdingen geven de essentie van de rol aan en laten zien dat de Scrum Master een complexere rol is dan menig organisatie door heeft. De houdingen tonen aan dat Scrum ook binnen non-IT afdelingen prima geïmplementeerd kan worden. Wie wil namelijk zijn of haar team niet naar een volgend niveau brengen? Een Scrum Master kan overal actief zijn en is dus niet alleen nuttig in een IT omgeving.

Wil je het weten? Ga het meten!

Ben jij zelf Scrum Master binnen jouw organisatie en wil je weten hoe jij er voor staat in jouw rol? En hoe jij jouw team naar een volgend niveau kan krijgen? Met het self assessment van Prowareness en Agile Cockpit krijg jij op basis van vijf pijlers een helder beeld van waar jij nu staat en wat jouw verbeterpunten zijn. Dit assessments is trouwens ook voor Product Owners en hun rol beschikbaar. Neem contact op met M.koopman@prowareness.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*