Agile gaat over veranderen. Opnieuw inrichten (of ten minste kritisch bekijken) van structuren, processen, rollen en tools. Werken aan teamwaarden en kijken naar optimale (organisatie)structuren.

Maar Agile gaat bovenal over mindset. Een verandering van houding, waarde en overtuiging. En die verandering vindt voor een groot deel plaats bij “I”!

Vrij regelmatig krijg ik de vraag waarom een Scrum Master en/of Agile Coach, nou zo nodig persoonlijke coaching moet geven. Laat ik voorop stellen dat niet iedere Scrum Master of Agile Coach zich perse dient op te werpen als persoonlijke begeleider van iedereen om zich heen, maar expliciete aandacht voor het individu is wél van essentieel belang.

I, We, It, Its

Een bekend verandermodel is het vier-kwadranten of I, We, It, Its model. Het verondersteld dat op alle vier de vlakken zaken op orde moeten zijn om een duurzame (Agile) verandering terug te zien. Daarnaast is ieder vlak op te delen in “levels” van gedragingen. De levels in ieder vlak dienen op elkaar aan te sluiten. De Agile mindset (I), Agile Teams (We), Agile Frameworks (It) en Agile organisatie modellen (Its) bevinden zich op het groen/gele level.*

*De levels worden ook wel wMemes genoemd en komen uit de theorie van Spiral Dynamics.

Where is the I?

Als Scrum Master en/of Agile Coach zijn we meestal erg goed in coaching en begeleiding op de We, It en Its vlakken. Teams werken met een gezamenlijk doel, volgens een Agile Framework, de organisatie kent minder of tenminste ander management, mandaat wordt zo laag mogelijk in de organisatie belegd en ondersteunende tools en practices zijn algemeen bekend en aangenomen.

Ooit wel eens in deze situatie gezeten, maar merkte je toch dat een aantal personen maar niet mee konden komen in het team en de organisatie? En daar mogelijk zelfs team en/of organisatie verandering mee stagneerde of blokkeerde?

Als je deze situatie herkent, heb je hoogstwaarschijnlijk te maken (gehad) met Individuen die (nog) niet op een groen/geel level acteren. Dat levert wrijving op met groen/gele gedragingen in de andere kwadranten en is bovendien vervelend voor het individu zelf.

Waarom de Agile Coach als Persoonlijke Coach?

Als Scrum Master of Agile Coach ben je accountable* voor doorleven van Agile en Scrum waarden binnen het team en de organisatie. En dus ook voor de ontwikkeling van individuen zodat ze in staat zijn die waarden daadwerkelijk te doorleven.

Als Agile expert weet je heel goed wat er van je verwacht wordt als persoon, om in een Agile omgeving te kunnen werken. Veel coaches en scrum masters zullen zich dan ook responsible* voelen om individuen hiermee verder te helpen. Persoonlijke ontwikkeling is bovendien complex werk en ook in het uitvoeren van complex werk zijn agile experts zeer bedreven. Tot slot zijn er veel Scrum Masters en Agile Coaches met een grote interesse en daadwerkelijke kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke coaching. Juist die extra bagage als Agile expert helpt in effectieve persoonlijke coaching binnen een Agile transformatie.

*Ik gebruik de Engelse termen omdat we in de Nederlandse taal geen goed onderscheid hier in kennen wat mij betreft.

Meer weten over persoonlijke coaching als Scrum Master en/of Agile Coach? Kom naar Agile 2019 voor een interactieve sessie en praktische tools om aan de slag te gaan in het “I”-quadrant.

Op zoek naar persoonlijke coaching met Agile expertise? Schrijf je in voor persoonlijke coaching via de Agile Academy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*